Rzeczoznawca majątkowy do wyceny wartości nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy do wyceny wartości nieruchomości

Kupujemy mieszkanie, jednak kwota zaoszczędzonych pieniędzy wystarcza jedynie na część kosztów, zwaną wkładem własnym w kredyt hipoteczny. Po podpisaniu aktu notarialnego, stajemy się praktycznie właścicielami nieruchomości, jednak teoretycznie zabezpieczenie ustanowione przez bank w postaci zapisu w księdze wieczystej oznacza warunkowe prawo do nieruchomości. Aby móc ustalić kwotę potrzebnego kredytu hipotecznego, należy przedstawić cenę nieruchomości w oparciu o wartość rynkową. Bank wymaga wyceny nieruchomości w postaci operatu szacunkowego lub opinii o wartości, które tworzy rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca, specjalizujący się w wycenie nieruchomości określi wartość, uwzględniając informacje, zdobyte podczas dokonywania prac oraz założenia i określenia dla danej nieruchomości. opinia rzeczoznawcy majątkowego będzie konieczna również przy sprzedaży nieruchomości oraz gdy będzie ona przedmiotem darowizny. W sytuacjach, wymagających wyceny nieruchomości z powodów prywatnych, będzie możliwe uzyskanie opinii rzeczoznawcy.

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę majątkowego?

Ustalenie wartości nieruchomości, według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zachodzi w celu określenia jej ceny rynkowej względem prawa własności oraz innych praw majątkowych. Rzeczoznawca majątkowy, godny polecenia w zakresie sporządzania dokumentacji wyceny nieruchomości, to osoba z zaangażowaniem spoglądająca na każde zlecenie wyceny. Barbara Włodarczyk, członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, http://www.wycenawlodarczyk.pl/ prezentuje najwyższe kompetencje, połączone z sumiennością, starannością i rzetelnością pracy rzeczoznawcy. Działająca na terenie Górnego Śląska oraz zachodniej części województwa Małopolskiego rzeczoznawca, swoje opinie popiera doświadczeniem, które pozwala formułować wiążące dokumenty. W celu wydania odpowiednich dokumentów, rzeczoznawca musi potwierdzić tytuł prawny do nieruchomości oraz opierać się o mapy i wyrysy z gruntów. Dokumenty gromadzi zlecający usługę.