Zdolność kredytowa do pożyczek – co to jest ?

Zdolność kredytowa odgrywa ważną rolę podczas starania się o pożyczkę gotówkową. Sama nazwa brzmi całkiem nieźle, ponieważ kredytodawcy opisują, na ile i w jaki sposób kredytobiorca jest godny otrzymania pieniędzy.  Co ciekawe, szczególności termin zdolność kredytowa do pożyczek jest używany do opisania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania kredytowego.

Zdolność kredytowa do pożyczek – na czym polega?

Zdolność kredytowa do pożyczek zależy od tego, jak dany klient radzi sobie z bieżącymi zobowiązaniami oraz innymi kredytami i zadłużeniami.

Wierzyciele mogą wskazać podmiotowi bankowemu, w jakich warunkach klient zarządzał swoimi poprzednimi zobowiązaniami kredytowymi poprzez sprawdzenie danych w raporcie finansowym zawartym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Biurze Informacji Kredytowej. Raport finansowy jest zapisem aktywności na danym rachunku kredytowym – zasadniczo terminowość spłaty zadłużeń. Związku z tym, że raporty finansowe mają różną długość, czasem są krótsza, innym razem dłuższe, banki sprawdzają swoich klientów poprzez wyniki kredytowe, które są obiektywną miarą wiarygodności kredytowej na podstawie informacji z raportu kredytowego.

Ocena zdolności kredytowej

Ostatnie opóźnienia w płatnościach i inne zaległości mogą sprawić, że zdolność kredytowa zostanie utracona, co w konsekwencji utrudnia uzyskanie zgody na nowe karty kredytowe i pożyczki. Na zdolność kredytową ma również wpływ kwota obecnego zadłużenia. Posiadanie na przykład wysokich sald na kartach kredytowych może utrudnić zatwierdzanie nowego wniosku. Najlepszym nawykiem zdolności kredytowej jest utrzymanie salda karty kredytowej poniżej 30 procent limitu kredytowego i spłacanie sald kredytowych.

Materiał pochodzi ze strony https://bezzdolnoscikredytowej.pl